> Akce > Rok 2008 > HRADIŠŤAN - Kouzlo varhan 2008

HRADIŠŤAN - Kouzlo varhan 2008

Josef Fojta

Josef Fojta (1973) je absolventem Konzervatoře v Brně ve třídě prof. Jaromíra Škáry a prof. Vlastimila Cupáka (1987 - 1993) a Janáčkovy akademie múzických umění ve třídě doc. Pavla Šumpíka a Františka Vlka (1993-1998) v oboru hra na bicí nástroje.Byl členem komorního orchestru Janáčkovy akademie múzických umění. Během studií pravidelně hostoval v bicí skupině Státní filharmonie Brno a Filharmonie Zlín.Vedle svých kolegů z jiných hudebních oborů vystupuje jako hráč na vibrafon a jiné bicí nástroje. Tato hudební seskupení se většinou orientují na interpretaci hudby druhé poloviny 20. století s akcentem na skladby českých autorů. Řadu titulů uvedl v premiérách u nás i v zahraničí.Je uměleckým vedoucím komorního sboru ANIMA UNA, který se zabývá současnou duchovní hudební tvorbou. Věnuje se aranžování a kompozici převážně scénické hudby (filmové, divadelní i rozhlasové).Jako studiový hráč se podílí na různorodých hudebních projektech. Od roku 1994 úzce spolupracuje s Jiřím Pavlicou a jako stálý host se souborem HRADIŠŤAN. V roce 2000 se stává členem hudební skupiny JIŘÍ PAVLICA a TALANT.Od roku 1997 je spolupracovníkem křesťanské rozhlasové stanice Radio PROGLAS. Založil hudební vydavatelství ANIMA ART.