> Akce > Rok 2008 > Vánoční koncert 2 v 1

Vánoční koncert 2 v 1

Nám, nám narodil se… znělo mohutně a přitom vznešeně na závěr nedělního Vánočního koncertu. Téměř 300 účinkujících a posluchačů, sjednocených Duchem Ježíše, jehož narození si právě v tomto období připomínáme, si při zpěvu této „hymny Vánoc“ bytostně prožilo pravý smysl této události. Nic většího nemohl Bůh lidem k jejich spáse – záchraně dát, jako sám sebe. Ve svém vlastním vtělení do Ježíše nám dává všechno – své slovo, pokoj, radost, naději, Lásku. Pro církev je smutné, když vidí, jak se tyto svátky stávají stále více událostí pouze světskou, v níž převládá bohužel ve větší míře uspokojování tělesných potřeb – televize, jídlo, zábava. Dárky se stromečkem zůstávají sice stále symbolem, ale dávno ztratily hodnotu obdarování.

V koncertu zazněly dvě sborové skladby. První, latinská Messe in D od Karla Kemptera, byla typickým dílem 19. století. Jednotlivé zpěvy zněly ke chvále narozeného Boha. Vedoucí souboru Radost paní Marta Krsičková, mohla být s výkonem, téměř profesionálním, svého sboru velmi spokojena. Druhá, Valašská jitřní mše od Jaroslava Křičky ( mimo jiné autora hudby k opeře pro mladé posluchače Ogaři, v které zazněl známý Babiččin Maršovský valčík, k němuž slova napsal jeho bratr Petr ), byla skladbou o poznání modernější, přesto velmi náročnou. I tohoto díla se zlínští zpěváci ze souboru Tibi, vedeni panem Antonínem Molkem, skvěle zhostili. Poslech byl umocněn profesionálním doprovodem některých členů filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína a to vše pod vedením zkušeného dirigenta pana Ing. Jaromíra Schneidera.

Radost, vyjádřená velkým potleskem, byla projevem krásného společenství nás všech. Těžko se dá malou kytkou i slovem ocenit to, co se při podobných koncertech v našem kostele prožívá. Není pochyb o tom, že tento nádherný promodlený chrám s vynikající akustikou bude i nadále přinášet nejen posluchačům, ale i účinkujícím to, co všichni v tomto náročném hektickém světě potřebujeme. Chvíli zastavení, vnitřního ztišení a pohlazení duše.

Na závěr jsme si společně popřáli do všech dnů nového roku hodně pěkných vztahů s laskavým slovem, úsměvem a láskyplným pohledem, prostě to, co nám pomáhá naplňovat naše lidství. A to ne pouze jako „příjemci“, ale také i dárci. Poslední slova byla z pera vzácného člověka, vlámského duchovního, nazývaného „moderní František“, která by se třeba mohla stát mottem někoho z nás: „Nech motor svého srdce běžet na teplé obrátky a nezapomeň, že je jen jediný startér - L á s k a !“

Jen s trpělivou a odpouštějící láskou jsme schopni dobře zvládat všechny menší i větší starosti všedních dnů.

AP

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál