> Akce > Rok 2008 > Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

V celé naší republice se v týdnu od 3. - 10. ledna 2009 vydaly do ulic měst i vesnic tisíce Tříkrálových skupinek. Tentokrát nenesly zlato, kadidlo ani myrhu jako Kašpar, Melichar a Baltazar před dvěma tisíci lety. Přesto nešly s prázdnýma rukama. Přinášely požehnání domům s poselstvím o narození Ježíše Krista. Posvěcenou křídou, jako symbol a připomínku na tuto událost, psali na dveře známé iniciály jmen K+M+B 2009 (v lidovém podání), častěji C+M+B 2009, z lat. Christus mansionem benedicat, přeloženo „Kriste, požehnej tento příbytek.“ Mají nám připomínat, že se po celý rok má Ježíš znovu a znovu rodit především v našich srdcích. Srdcích otevřených pro dobro, pokoj i lásku, kterou si máme vzájemně dávat.

Iniciátorem této vysoce humánní akce byl před deseti lety náš arcibiskup Jan Graubner. Tentokrát dokonce osobně požehnal koledníky i křídu při mši svaté 2.1. v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Organizátorem byla opět Charita. Příspěvky, které lidé ochotně milým návštěvníkům do zapečetěných pokladniček dávali, půjdou co nejdříve pro ty nejpotřebnější nejen u nás, ale i daleko za hranicemi. Samozřejmě i naše farnosti nezůstaly stranou a můžeme být se sbírkou spokojeni. Je projevem, že nám není lhostejná lidská bída, ať ji způsobí přírodní katastrofy nebo svou nenávistí člověk sám.

V celém vizovickém děkanátu, do kterého patří 13 farností, se vybralo celkem 570 876 Kč.

Z okolních obcí uvádíme počet skupinek a celkovou částku:

Obec Počet skupinek Částka
Hvozdná 8 35 985 Kč
Ostrata 2 12 063 Kč
Štípa + Kostelec 9 77 107 Kč
Velíková 3 13 742 Kč
Celkem 138. 897,- Kč

AP

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál