> Společenství

Poutní chrám Narození P. Marie.
Letecký pohled.
Interiér chrámu.
Starý kostelík.
Historická fotografie.
Letecký pohled - nový kostel.
Letecký pohled - starý kostelík.

Společenství

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál