> Akce > Rok 2008 > Restaurování sochy sv. Pavla Poustevníka

Restaurování sochy sv. Pavla Poustevníka

Ve štípském kostele byla restaurována poslední socha nad zpovědnicí, a to socha sv. Pavla Poustevníka a 2 kusy drapérií. Restaurování provedl restaurátor Ladislav Moravec pod záštitou akademické malířky Miroslavy Trizuljakové.

Cena za restaurování je 93 740,- Kč. Z Fondu kultury Zlínského kraje byla poskytnuta dotace ve výši 70 000,- Kč.

Restaurování proběhlo od září do října 2008 pod dohledem zástupkyně NPÚ Kroměříž, Mgr. Anny Grossové a zástupkyně odboru kultury Magistrátu města Zlína, paní Marie Beranové.

Restaurátor při práci

Srovnávací fotografie

Před restaurováním

Původní stav

Tmelení

Po restaurování

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál