> Akce > Rok 2011

Akce 2011

Plán akcí na rok 2011

Sobota 19. března

 • Terciáři 16,00

Sobota 2. dubna

 • Rekolekce pro lektory

Úterý  5. dubna

 • Kostelníci Velehrad

Sobota  30. dubna

 • Děkovná bohoslužba za opravu kostela 15,00 přijede P. Nuzík

Sobota  7. května

 • 10,00 pouť Olomouc – sv. Jan Sarkander

Neděle 8. května

 • Tusculum Lukov den Matek

Sobota  21. května

 • Dopoledne zpověď dětí I. sv. přijímání
 • Terciáři 16,00

Neděle  22. května

 • 5. velikonoční - první svaté přijímání 10,30

Pátek  27. května

 • DEN KOSTELŮ
 • NOC KOSTELŮ

Sobota  4. června

 • pouť žen na Slovensko – Skalica a Šaštín

Neděle  26. června Boží Tělo

 • Pěší pouť Hostýn Velehrad – zajistit! – 3.7. bude upřesněno

Sobota 6. srpna

Neděle 7. srpna

 • Přenos mše svatá TV NOE

Neděle  14. srpna

 • malá POUŤ

Sobota  20. srpna

 • Pěší pouť na Svatý Hostýn – mše svatá na Svatém Hostýně + pouť děkanátu

Neděle 4. září 

 • Žehnání aktovek při mši svaté

Sobota  10. září

 • 13,30 pouť dětí,
 • 17,00 pouť mše svatá + koncert charita Zlín

Neděle 11. září

 • Hlavní pouť – mše svaté 7,00 + 8,15 + 9,30 + 11,00 + rozloučení s poutníky 15,00

Neděle 18. září

 • Pěší pouť na Štákovy paseky – 15,00 + ADORAČNÍ DEN FARNOST

Sobota 24. září

 • Pěší pouť Velehrad Svatý Hostýn (nocleh ve Štípě)

Neděle 25. září

 • Odchod na Svatý Hostýn

Od 25. září do 1. října 2011

 • Pouť do Říma

Pátek 28. října

 • Poutní zájezd po místech, kde působil otec František (Tatenice, Moravská Třebová, Gruna a okolí)

Neděle 30. října 

 • Dušičková pobožnost – bude upřesněno – průvod na hřbitov
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál