> Akce > Rok 2008

Akce

Plán akcí farnosti Štípa na rok 2008

 • 4. dubna 2008 (pátek) - pouť mužů - Veselí nad Moravou a Blatnice pod Svatým Antoníčkem spolu s muži ze Vsetína
 • 8. května 2008 (čtvrtek) - pouť žen do SLOVENSKÉHO BETLEHÉMA – Rájec nad Rajčiankou
 • 18. května (neděle) - I. svaté přijímání - 10,30
 • 25. května (neděle) - Boží Tělo – průvod 10,30
 • 29. června – 4. července – ministranti – tábor Provodov
 • 5. července (sobota) - NÁRODNÍ POUŤ na VELEHRAD
 • 18. – 20. července – setkání mládeže na VELEHRADĚ
 • 9. srpna (sobota) - pouť děkanátu na VELEHRAD
 • 17. srpna (neděle) - malá POUŤ
 • 23. srpna (sobota) - pěší pouť na Svatý Hostýn
 • 31. srpna (neděle) - žehnání aktovek při mši svaté
 • 6. září (sobota) - 10.00 pouť dětí, 17.00 pouť mše svatá
 • 7. září (neděle) - hlavní pouť – mše svaté 7.00 + 8.15 + 9.30 + 11.00 hod., rozloučení s poutníky v 15.00 hod.
 • 18. září - ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
 • 2. listopadu (neděle) - dušičková pobožnost s průvodem na hřbitov
© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál