> Akce > Rok 2008 > Návštěva bohoslovců v naší farnosti

Návštěva bohoslovců v naší farnosti

Už více než 10 let se na Velehradě uskutečňuje setkání bohoslovců ze Slovenské a České republiky. Po delší odmlce se navázalo na podobnou tradici, která započala v 1. polovině 20. století. Cíl zůstává stále stejný – vzájemné poznání seminářů. Jedná se hlavně o způsob, cestu, kterou jednotlivé semináře volí při formačním procesu přípravě ke kněžství. V naší republice jsou semináře pouze dva – v Olomouci a v Praze. Slovensko má naopak poměrně vysoký počet – Bratislava, Nitra, Spišské Podhradie, Košice, v Prešově – řecko-katolický a v Badíně, který je částí Bánské Bystrice. Právě z Badína k nám přijelo 43 studentů se svými představenými v době 10. – 12 . října. Návštěva z těchto 8 seminářů byla na přání otce rektora z olomouckého semináře ubytována ve farnostech tak, aby Velehrad byl v blízkém dosahu. Už ve čtvrtek večer se sjela na místo společného setkání přípravná skupina, aby zajistila vše potřebné. My jsme si „vyzvedli“ studenty bohosloví v pátek večer před kostelem. Po ubytování a dobré večeři, kterou jsme se snažili připravit, se většinou povídalo o všem možném, ale na řadu přišla i společná modlitba breviáře, chvály apod. Byly to požehnané chvíle. Celou sobotu prožili naši hosté na Velehradě. Dopoledne byla mše svatá s hlavním koncelebrantem otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Po ní následovala presentace jednotlivých seminářů. Většinou se snažili nejen promítat fotky ze života v semináři i na fakultách, ale doprovázet je i slovem a tím živě přiblížit místo i formaci. Všichni jsme ji mohli shlédnout po nedělní mši svaté. Oběd byl připraven pro 330 účastníků na Stojanově. Hned potom se rozcházeli do skupin, buď přímo v budově nebo na Stojanově gymnáziu. Podle jejich vlastního vyjádření to byla velice cenná výměna názorů. Mohli v užším kruhu otevřeně hovořit o kladných i záporných stránkách jejich ne zrovna bezstarostného života. Zástupci představených jednotlivých seminářů se v té době taky sešli na společné besedě a řešili zase otázky, které se jim, jako vychovatelům mladých kněží, zdály důležité. Kolem třetí hodiny se v bazilice společně modlili „Akatistos“, to jsou řeckokatolické zpívané oslavné hymny k Panně Marii. Po návratu do naší farnosti se ještě setkali v kostele s našimi budoucími biřmovanci. Vyvrcholením tohoto víkendu byla společná nedělní bohoslužba, ze které jsou přiloženy fotografie. Homilie jejich spirituála dala nahlédnout do duchovní vyspělosti všech hostů. Jejich zpívané ordinárium a celá atmosféra zůstala v našich srdcích. Vytvořily se nové přátelské vztahy, což je pro náš život nesmírně potřebné.

AP

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál