> Akce > Rok 2021

Ve Štípě jsme zasadili 63 stromů jako připomínku letošního výročí 630 let od první písemné zmínky

Obec Štípa si v letošním roce připomíná 630 let od první písemné zmínky. Ta se váže k obdarování místního kostela Ješkem ze Štenberka. A právě v okolí kostela bylo v listopadu velmi živo, protože se zde vysadilo 63 stromů jako připomínku tohoto výročí. Stromy byly vysazeny díky podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Podmínka dotace byla realizace výsadby vlastními silami. Díky tomu vznikl projekt „Patron stromu“, kde byla možnost stát se patronem svého vlastního stromu. O projekt byl velký zájem a během několika málo dní měly všechny stromy svého patrona. Většinou se jedná o rodiny, jeden strom zasadí i místní sbor dobrovolných hasičů nebo také poutníci z Loučky, kteří každoročně přicházejí do Štípy na pouť.

Projekt výsadby stromů v okolí kostela vznikal již v roce 2019 a jeho autorem je známý zahradní architekt Ferdinand Leffler, kterého někteří mohou znát z televizních obrazovek z pořadu Ferdinandovy zahrady. Jeho ateliér vytvořil projekt zahradních úprav tak, aby do stávajícího prostředí dobře zapadl. Vysazeny budou drobnoplodé jabloně, hlohy, buky, velké množství habrů, ale i ovocné stromy a samozřejmě i lípy. Každý z patronů si svůj strom musí zasadit a také o něj následně pečovat.

Vzhledem k zájmu o komunitní výsadbu připravujeme na jaro možnost stát se patronem velkých trvalkových záhonů, které budou ozdobou mariánského náměstí. V příštím roce bude také příležitost stát se patronem laviček, které doplní celý vznikající park okolo štípského chrámu.


Všem, kteří se na tomto díle podílejí, moc děkujeme.


Lubomír Hnilica, M: 725 777 402, E: info@stipa.cz
Web: http://stromy.stipa.cz/

 

 

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál