> Varhany > Cyklus koncertů “Kouzlo varhan“

Děkujeme za podporu

Mediální partneři

Cyklus koncertů “Kouzlo varhan“

Cyklus varhanních koncertů pod názvem “Kouzlo varhan“ vznikl v roce 2007. Cílem koncertů je jednak poděkování těm, kteří jakkoliv podpořili naši snahu o záchranu štípských varhan a jednak také prosba o další podporu pro zdárné dokončení díla.

Od samého počátku je kladen velký důraz na atraktivitu těchto koncertů a to nejen pozváním kvalitního umělce se zajímavým koncertním repertoárem, ale také zapojením nevšedních hostů nebo moderní techniky. V minulosti mohli posluchači sledovat třeba hru světoznámého českého varhaníka Jaroslava Tůmy na obřím plátně dole v chrámové lodi, jindy s varhanami vystupovalo žesťové trio. Neméně zajímavá je také možnosti prohlédnout si běžně nepřístupné prostory kůru a nahlédnout do samotných varhan. O tom, že ve Štípě vznikají opravdu zajímavé hudební projekty svědčí i další připravovaný koncert z cyklu “Kouzlo varhan“ při kterém společně vystoupí cimbálová muzika Hradišťan a varhaník Josef Fojta.
Většina koncertů se koná za podpory Statutárního města Zlín a Zlínského kraje.

Uskutečněné koncerty z cyklu

Pro zachování vysoké úrovně a atraktivity koncertů ve Štípě stále hledáme ochotné partnery, kteří by měli zájem projekt podpořit.

Bližší informace Vám poskytne varhaník Lubomír Hnilica
Kontakt: info@stipa.cz, tel.: 777 343 681

Odkazy k této sekci:

Krátce o varhanách Restaurování varhan Sponzoři a dárci, kteří podpořili restaurování varhan Cyklus koncertů “Kouzlo varhan“

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál