> Historie > Varhany

Poutní chrám Narození P. Marie.

Varhany

Varhany postavili roku 1890 František Čapek a Max Zachistal z Kremže (nynější Rakousko) a štípský nástroj patří k jejich největším dílům. Stavbu varhan ve výši 5.500 zlatých hradil tehdejší patron kostela hrabě František Seilern. Varhany jsou vyrobeny z velké části ze dřeva tzn. impuls od klávesy až k píšťale je veden pomocí systému dřevěných táhel. Za celou dobu jejich existence nebyl prováděn žádný zásadní zásah a nástroj se tedy zachoval v nezměněné podobě. Bohužel v posledních letech můžeme pozorovat silné působení červotoče a dřevokazného hmyzu. V roce 1996 byl sice proveden základní zásah proti červotoči, ale kvůli nedostatku finančních prostředků se nepřistoupilo ke komplexní impregnaci celého nástroje a dřevěné podlahy kůru. Taktéž za více jak sto let nebylo přistoupeno k odbornému seřízení celého systém varhan a varhany se stávají nehratelnými.
 

Chceme-li aby varhany sloužili i dalším generacím je nutné jejich celkové ošetření proti červotoči a nové seřízení. Přizvaní odborní varhanáři navrhují zachování nástroje v nezměněné podobě tj. odbornou restaurování. To by znamenalo vyhubení dosud aktivního červotoče, následně vyjmutí všech píšťal jejich konzervace, opravu poškozených částí, vyjmutí všech ventilů a všech těsnění ve varhanách, popraskaných měchů. Skříň varhan by byla impregnována a ošetřena její výzdoba. Všechny poškozené součásti varhan by byly odvezeny do varhanářské dílny a tam odborně opraveny případně vyrobeny repliky. Dřevěná podlaha kůru by byla taktéž ošetřena, nejvíce poškozené části vyměněny. Po důkladném ošetření všech částí a dílů varhan by byly píšťaly vráceny do varhan a nástroj by se seřizoval, intonoval a nakonec až ladil. Opravy je rozdělena na několik dílčích etap, aby byla k dispozici alespoň část varhan vždy k doprovodu liturgie. Nyní je restaurována asi 1/3 nástroje. Cena všech odborných restaurátorských prací bude se blíží k částce 3 miliónům Kč. V uvedené ceně je počítáno, že výpomocné nevarhanářské práce si budou farníci provádět sami. 117 let varhany doprovázely bohoslužby, stovkám snoubenců na nich byl hrán svatební pochod i při každém posledním loučení s věřícími či nevěřícími zněly štípské varhany. Bylo by škoda kdybychom nevynaložili naše úsilí varhany zachránit, zvláště když se jedná o nástroj co do své velikosti, stáří i řemeslnému zpracování na celém regionu jedinečný a unikátní.

Pokud je ve Vašich možnostech jakkoliv přispět k záchraně našich varhan napište nám.

Děkujeme.

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál