> Akce > Rok 2020

Protiepidemiologická opatření

Vzhledem k okolnostem uvádíme několik praktických informací a nařízení a moc všechny poutníky a návštěvníky – prosíme o jejich dodržování a respektování

  • Aktuálně (od 27.12. 2020) je možno při bohoslužbách obsadit maximálně 10% míst k sezení – ve Štípě to znamená cca 40 osob.
  • Po dobu tohoto omezení je nutné se na jednotlivé mše svaté zapsat v zákristii a vzít si místenku (nejlépe s předstihem po každé mši svaté). Omlouváme se všem, na které se místa nedostanou, ale není v našich možnostech počet účastníků jakkoliv navýšit. Za dodržování všech vládních a hygienických nařízení odpovídá návštěvník kostela a svým vstupem do chrámu se je zavazuje dodržovat.
  • Všechny bohoslužby je možné sledovat on-line.
  • Svaté přijímání je možno přijmout po každé sváteční bohoslužbě v kapli Sv. Eliáše.
  • Návštěvníci bohoslužeb musí po většinu času sedět na označených místech (není možno stát např. pod kůrem), židle není dovoleno jakkoliv přesouvat. Také je nutné dodržovat, s výjímkou členů jedné domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné́ řadě sedadel.
  • Před vstupem do kostela si návštěvníci musí dezinfikovat ruce a mít nasazený respirátor případně roušku z nanovláken. Při bohoslužbě nedochází k hromadnému zpěvu.

 

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál