> Akce > Rok 2018

Hlavní pouť

8. a 9. září 2018

Sobota 8. září

  • 13:30 mše svatá pro děti a mládež ve starém kostelíku
  • 14:30 – 15:30 program pro děti a mládež
  • 16:30 modlitba růžence
  • 17:00 poutní mše svatá

Neděle 9. září:

  • 7:00 mše svatá ve starém kostelíku
  • 8:15, 9:30 mše svaté
  • 11:00 slavnostní mše svatá,
    celebruje P. Antonín Klaret Dabrowski OFM
  • 15:00 svátostné požehnání a rozloučení s poutníky
© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál