> Akce > Rok 2018

Žehnání Kartouzky

1. dubna 2018, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, žehnání pokrmů a žehnání Kartouzky

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál