> Akce > Rok 2016

Opravy kostela Narození Panny Marie ve Štípě v roce 2016

Restaurování výmalby

V letošním roce pokračuje restaurování výmalby kostela Narození Panny Marie.
Práce provádí restaurátoři Mgr. art. Dušan Rohlík, Mgr. art. Filip Menzel a akademická malířka Yvona Ďuranová.

Restaurované plochy výmalby v roce 2016: svislé plochy presbytáře včetně římsy, svislé plochy obou bočních kaplí, klenby a strop podkůří, vstupní prostory kostela

V tomto roce se předpokládá dokončení restaurování výmalby.

Celkový rozpočet restaurování výmalby v roce 2016 bez nákladů na lešení činí 1 455 687 Kč.

 

Dotace

Farnost obdržela od Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví finanční příspěvek na restaurování výmalby částku 1 200 000 Kč.

Statutární město Zlín přispělo z Kulturního fondu na restaurování výmalby 160 000 Kč.

 

Zbylé náklady budou hrazeny ze sbírek farníků a darů dobrodinců.


VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál