> Akce > Rok 2015

Opravy kostela Narození Panny Marie ve Štípe v roce 2015

Restaurování výmalby

V letošním roce pokračuje restaurování výmalby kostela Narození Panny Marie. Práce provádí restaurátoři Mgr. art. Dušan Rohlík, Mgr. art. Filip Menzel a akademická malířka Yvona Ďuranová.

V roce 2015 se v západní části lodi kostela restaurují klenby a svislé plochy včetně vítězného oblouku a dále svislé plochy podkůří.

Celkový rozpočet prací restaurování výmalby v roce 2015 činí 1 517 925 Kč.

Restaurování dřevěného víka křtitelnice

Farnost Štípa zadala v letošním roce restaurování dřevěného víka křtitelnice z kaple Bolestné Panny Marie, a to akademické malířce Markétě Pavlíkové.

Cena za restaurování víka křtitelnice je 128 915 Kč.

Oprava omítek

V roce 2015 probíhá oprava a nátěr spodních částí fasády a vnitřních omítek sakristie, Bolestné kaple Panny Marie a předsíní. Opravy prování pan Josef Šerý.

Náklady na opravu a nátěr omítek jsou 341 338 Kč.

 

DOTACE

Farnost obdržela od Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví finanční příspěvek na restaurování výmalby 900 000 Kč.

Na restaurování dřevěného víka křtitelnice přispělo Ministerstvo kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek dotaci 100 000 Kč.
 


Zlínský kraj poskytl z Fondu kultury částku 200 000 Kč na opravy omítek.


Statutární město Zlín přispělo z Kulturního fondu na restaurování výmalby, restaurování víka křtitelnice a opravu omítek 385 000 Kč.

 


Zbylé náklady budou hrazeny ze sbírek farníků a darů dobrodinců.

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.

 

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál