> Akce > Rok 2014 > Opravy

Opravy 2014

Restaurování výmalby

V letošním roce pokračuje restaurování výmalby kostela Narození Panny Marie. Práce provádí restaurátoři Mgr. art. Dušan Rohlík, Mgr. art. Filip Menzel a akademická malířka Yvona Ďuranová.

V roce 2014 se v lodi kostela restauruje klenební obraz Navštívení Panny Marie a svislé plochy pod tímto obrazem až po kamenný sokl. Celkový rozpočet prací restaurování výmalby činí 1 153 160 Kč.

Restaurování kartuše

Farnost Štípa zadala v letošním roce restaurování kartuše ze zábradlí kůru, a to akademické malířce Markétě Pavlíkové. Cena za restaurování kartuše je 114 540 Kč.

Dotace

Farnost obdržela od Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví finanční příspěvek na restaurování výmalby 600 000 Kč.

Zlínský kraj poskytl z Fondu kultury částku 62 400 Kč na restaurování kartuše.

Statutární město Zlín přispělo z Kulturního fondu na restaurování výmalby a restaurování kartuše 350 000 Kč.

Zbylé náklady budou hrazeny ze sbírek farníků a darů dobrodinců.


VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál