> Akce > Rok 2013 > Opravy 2013

Opravy 2013

Akce oprava kamenného soklu je v roce 2013 financována z prostředků Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních památek. Dotace Fondu kultury Zlínského kraje 48 000,- Kč. Celkové náklady 103 771,- Kč. Práce provádí firma Level 02 a.s.

 

Restaurování výmalby kostela je podporováno Ministerstvem kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví.

 

Restaurování obrazu Narození Panny Marie je podporováno Ministerstvem kultury ČR z Programu restaurování movitých kulturních památek.

Na opravy kostela a restaurátorské práce dále přispívá Statutární město Zlín, farníci a dobrodinci.

 

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.
    

 

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál