> Akce > Rok 2010 > Noc kostelů

Noc kostelů (28. května 2010)

Videa

Fotogalerie

Program Noci kostelů ve Štípě

Představení projektu

  • Noc kostelů navazuje na stejnou akci, která se každoročně koná v zahraničních metropolích jako je Vídeň, Kolín nad Rýnem, Hamburg, Linec či Salzburg a v loňském roce proběhla také v některých městech v České republice. V letošním roce se k akci připojují stovky kostelů ve městech a obcích na území České republiky.
  • Noc kostelů má ekumenický charakter. Zapojí se různé křesťanské církve se svými kostely a programem.
  • Záměrem Noci kostelů je otevřít a představit turistům, návštěvníkům i obyvatelům kostely, kláštery a modlitebny a nabídnout v nich duchovní a kulturně-naučný program.
  • Program je založen na spolupráci biskupství a oslovených farností, duchovních správ, řádů, církevních obcí a sborů, které pro tuto noc zpřístupní kostely a podle možností i další běžně nepřístupné prostory – věže, kůr a půdu, sakristii, refektáře, křížové chodby či zahrady a připraví zde pro návštěvníky program

Cíle projektu

  • Zvýšení informovanosti široké veřejnosti o životě jednotlivých farností, sborů, řádů, církevních obcí.
  • Otevřením a prezentací kostelů zvýšit informovanost veřejnosti o historii, významu, funkci a využívání jednotlivých sakrálních staveb.
  • Přiblížit zajímavou a netradiční formou turistům, návštěvníkům i obyvatelům významné sakrální památky, které svou historií, uměleckým ztvárněním, ale i současným životem vytvářejí důležitá centra duchovního života a kultury jednotlivých míst i celého regionu.

Termín realizace

28. května 2010

Odkazy

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál