> Akce > Rok 2010 > Kouzlo štípských varhan

Kouzlo štípských varhan

Jedinný koncert v roce 2010 pod názvem Kouzlo štípských varhan se uskuteční ve Štípě v neděli 30. května 2010 v 17:30. Na varhany bude hrát paní Irena CHŘIBKOVÁ titulární varhanice baziliky sv. Jakuba v Praze. Speciálním hostem a spoluúčinkujícím bude hráč na bicí nástroje Martin Opršál. Při koncertě zazní jak varhanní skladby, tak i skladby pro sólovou marimbu a vrcholem koncertu bude spojení zvuku varhan a bicích nástrojů.
„Při koncertě budou uvedeny převážně skladby autorů 20. století, jedná se o kompozice barvité a plné nezvyklých harmonických propojeních a kombinací. Chtěli jsme posluchačům představit ve Štípě i moderní varhanní hudbu a připravit tak pro ně opět nezvyklý hudební zážitek“ informuje štípský varhaník Lubomír Hnilica.
Varhany v poutním chrámu Narození Panny Marie postavili roku 1890 František Čapek a Max Zachistal z Kremže (nynější Rakousko) a štípský nástroj patří k jejich největším a nejkvalitnějším dochovaným dílům. V letech 2005 – 2009 probíhalo kompletní restaurování tohoto vzácného nástroje. Již během restaurátorských prací byly uváděny koncerty pod názvem „Kouzlo varhan“.
Od samého počátku je kladen velký důraz na atraktivitu těchto koncertů a to nejen pozváním kvalitního umělce se zajímavým koncertním repertoárem, ale také zapojením nevšedních hostů nebo moderní techniky. V minulosti mohli posluchači sledovat třeba hru světoznámých českých varhaníků Jaroslava Tůmy či Aleše Bárty na obřím plátně dole v chrámové lodi. Neméně zajímavé bývají projekty při kterých dochází ke spojení zvuku varhan s nevšedními nástroji jako například vystoupení cimbálové muziky Hradišťan a varhaníka Josefa Fojty či nejbližší koncert varhan a bicích nástrojů.
Většina koncertů se koná za podpory Statutárního města Zlín a Zlínského kraje.

Vstupné na koncert je dobrovolné.

Kontakt: Lubomír Hnilica, M:777343681, mail: Lhnilica@centrum.cz

Program koncertu

DAN LOCKLAIR (1949)
I. „Hallelujah“, has been restored / „Aleluja“, je vzkříšen
IV. The Peace may be exchanged / Pokoj všem
V. The People respond – „Amen!“ / Lidé odpovídají – „Amen!“
z cyklu Rubrics / Rubriky

DUDLEY BUCK (1839-1909)
At Evening – Idylle, op. 52

KEIKO ABE (1937)
Variace pro marimbu solo

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Chorál "Christ lag in Todesbanden" pro marimbu solo

WILLIAM ALBRIGHT (1944-1998)
Sweet Sixteenths

PETR EBEN (1929-2007)
Krajiny patmoské pro varhany a bicí (1984)
Krajina s orlem
„…čtvrtá byla podobná letícímu orlu.“ Zj,4,7
Krajina se starci
„Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů, a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.“ Zj,4,4
Krajina s chrámem
„Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy.“ Zj,11,19
Krajina s duhou
„…a kolem trůnu duha jako smaragdová“ Zj,4,3
Krajina s koňmi
„A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem, byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.“
Zj, 6,2
„A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni
navzájem vraždili, byl mu dán veliký meč.“ Zj,6,4
„…A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.“ Zj,6,5
„A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt…“ Zj,6,8

 

Irena Chřibková

Titulární varhanice baziliky sv. Jakuba, pochází z Bohumína. Varhany studovala na Konzervatoři v Kroměříži u Karla Pokory, na pražské AMU u Prof. Milana Šlechty (1980-1986) a ve Francii u Susanne Landale (1985). Úspěšné absolvování několika interpretačních soutěží odstartovalo její koncertní kariéru. Vystoupila na mnoha sólových recitálech ve všech zemích Evropy, v Japonsku, Rusku, Izraeli a ve Spojených státech amerických. Spolupracuje také s předními instrumentalisty a zpěváky při komorních a sborových koncertech. Pravidelně zasedá v porotách mezinárodních soutěží. Několikrát vedla v Lublani (Slovinsko) letní mistrovské kursy české a francouzské hudby.

Má CD nahrávky, kde prezentuje české a francouzské varhanní umění, např. Hudba pařížských chrámů (Vierne, Widor, Bonnet, Boëllmann, Messiaen, Alain), Varhaníci a skladatelé u sv. Jakuba (Černohorský, Zach, Seger, Ropek, Wiedermann, Eben), CD s díly B. A. Wiedermanna, CD-live - Svatojakubské varhany (Franck, Eben: Krajiny patmoské). Natáčí pro český, belgický, francouzský a polský rozhlas a českou televizi. Je vyhledávanou interpretkou varhanní tvorby 20. století, skladeb soudobých a francouzské varhanní literatury.

Programy jejich koncertů vynikají jedinečnou dramaturgií, barvitou registrací a přesvědčivostí projevu. Zvláštní zájem věnuje hudbě Petra Ebena. V české premiéře uvedla jeho „Čtyři biblické tance pro varhany a dva tanečníky“ (1996) a „Labyrint světa a ráj srdce“ pro varhany a recitátora (2004). Podílela se na knize “A tribute to P. Eben”, kterou vydala Dvořákova společnost v Anglii k Ebenovým 70-tinám.

V letech 1988-94 vyučovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, nyní působí pedagogicky v Praze. V roce 1996 založila v bazilice sv. Jakuba Mezinárodní varhanní festival a další koncertní cykly duchovní hudby.

MARTIN OPRŠÁL

Na bicí nástroje hraje od svých deseti let. Po studiích na brněnské konzervatoři, během nichž se stal členem Státní filharmonie Brno (od r. 1986 do 2007), Mezinárodního orchestru Gustava Mahlera a Orchestru Evropské unie (v r. 1988, spolupráce s dirigentem Claudio Abbadem), dále studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde po absolutoriu (v r. 1995) pedagogicky působí v oboru melodických bicích nástrojů a komorní hry a je vedoucím katedry bicích nástrojů. V roce 1990 spoluzakládal a do roku 1997 byl stálým členem Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA. Soubor je vítězem mezinárodní soutěže bicích orchestrů v Nizozemsku (1991).
Jeho hudební prioritou je hra na marimbu. Pravidelně uvádí v české nebo světové premiéře řadu skladeb právě pro tento nástroj. V roce 1996 se zúčastnil světové marimbové soutěže ve Stuttgartu a vedl seminář o interpretaci soudobé hudby pro marimbu v rámci Dnů bicích nástrojů v Brně. Je členem brněnských souborů Ars incognita a Musica nova, zaměřených na interpretaci soudobé komorní hudby. Příležitostná komorní spolupráce s Josefem Horákem, Emou Kovárnovou, Alenou Veselou, Věrou a Vlastimilem Lejskovými, Irenou Chřibkovou, Jiřím Stivínem. Martin Opršál spolupracuje také na různých projektech interpretů jiných žánrů, např. se podílel na dvou CD Ivy Bittové, či na nahrávce symfonie „Stories of the Danube“ jazzové legendy Joe Zawinula. V roce 2007 založil s Martinem Kleiblem soubor OK Percussion Duo. Soubor se věnuje interpretaci české a světové hudby pro bicí nástroje. Martin Opršál účinkoval sólově či v komorních sestavách mj. na festivalech Pražské jaro, Mladé pódium, Expozice nové hudby, Forfest Kroměříž, Concentus moraviae ad. S různými soubory hrál ve většině zemí střední a západní Evropy, v Japonsku a Koreji. Natočil a vydal CD „Reverberations“ se sólovou a komorní hudbou pro marimbu.
V letech 1998 - 2002 působil jako místopředseda Společnosti perkusionistů České republiky. Je členem výboru Mezinárodní interpretační soutěže při MHF Moravský podzim. Pravidelně je zván do porot českých a slovenských interpretačních soutěží ve hře na bicí nástroje.

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál