> Akce > Rok 2007 > Hlavní pouť

Hlavní pouť k P. Marii

Fotogalerie

Program

Sobota 8. září 2007

 • 10.00 - mše svatá pro děti
 • 12.00 - 16.00 hod. - zábavný program pro děti
 • od 16.00 hod. - příležitost ke svátosti smíření
 • 16:30 hod. - modlitba růžence
 • 17:00 hod. - koncelebrovaná mše svatá
 • 18.00 hod. benefiční koncert pro Charitu Zlín - účinkovalo CANTICUM CAMERALE
 • 20:00 hod. - adorace

Neděle 9. září 2007

 • 7:00 hod. - mše svatá
 • 8:15 hod. - mše svatá
 • 9:30 hod. - mše svatá (mši doprovázel smíšený pěvecký sbor Radost)
 • 11:00 hod. - slavnostní mše svatá (celebroval P. prof. Pavel Ambroz, TJ)
 • 15:00 hod. - svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

Liturgii při hlavní pouti zpestřil také pěvecký sbor Radost

Hudební doprovod je krásnou tradicí každoroční hlavní pouti ve Štípě. Letos k slavení liturgie přispěl také pěvecký sbor Radost pod vedením paní Marty Krsičkové. Při třetí mši svaté v neděli 9. září zazněla v jejich podání Latinská mše od K. Kemptera, opus 9. , části: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei.
Ostatní mše svaté doprovázela štípská schola mladých pod vedením Marie Ponížilové, varhanní hudba byla v režii místních varhaníků Tomáše Kuběny, Lubomíra Hnilicy, Václava Březiny a Františka Puype.

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál