> Akce > Rok 2007 > Koncert smíšeného pěveckého sboru Dvořák k památce zesnulých

Koncert smíšeného pěveckého sboru Dvořák k památce zesnulých

V neděli 18. listopadu 2007 jsme si mohli v našem kostele poslechnout vynikající koncert pěveckého sboru Dvořák. Requiem francouzského skladatele a vynikajícího varhaníka Gabriela Faurého, které zaznělo, bylo věnováno památce zesnulých.

Vyjímáme z úvodního slova:
"...je milé, že k nám tento sbor přichází v době, kdy doznívají vzpomínky na ty, kteří stáli v životě po našem boku, kteří nás předešli na věčnost, a se kterými, jak doufáme, se jednou shledáme.
Requiem je vlastně smuteční skladba – hraná a zpívaná na latinské texty. Jeden z největších postav 4. století, filozof a teolog, sv. Augustin, rozjímal ve své knize Vyznání o tom, co je ve zpívaných skladbách důležité, zda slovo nebo melodie. Pro něj to byla slova, která se ho dotýkala, protože chválila Boha (…).
Ať toto Requiem zazní jako náš malý dárek těm, s kterými jsme společně prožívali dlouhá léta, kteří náš život určitě obohatili, a kterým za mnohé vděčíme (…) Mnozí z nás už ani nedokážeme v tomto uspěchaném světě odložit vše, co nás zaplavuje a co nás spoutává, všechny ty obavy a často zbytečné starosti. Obraťme aspoň pro tuto chvíli myšlenky k těm, kteří pro nás v životě mnoho znamenali nebo stále znamenají. Pokusme se prožít hlavně vděčnost za všechny tyto vztahy, protože bez nich by život ztrácel smysl. Člověk nemůže bez druhého existovat. Jen druhý nám dává poznat naši pravou hodnotu, jen s druhým můžeme prožít to nejcennější v životě – lidskou lásku (…).“

Dlouhotrvající potlesk na konci svědčil nejen o krásném osobním prožitku přítomných, ale hlavně o profesionalitě tohoto sboru. Škoda, že těch několik míst zůstalo volných. Hudba, jako Boží dar, se dotýká nitra člověka a nesmírně posiluje citlivost pro krásu kolem nás, zjemňuje duši.
Velice mile působil spontánní krátký projev jednoho sboristy před rozloučením, který nás potěšil slovy o tom, jak báječně se u nás všichni cítí, jak rádi k nám jezdí a vždy se těší na další setkání. Mohu říci, že se pomalu vytváří mezi námi přátelské vztahy tolik potřebné pro náš život.
Nečekané překvapení přišlo úplně na závěr. Mezi posluchači byl „skrytý“ i děkan technologické fakulty univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pan doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc., který přinesl při loučení členům nádherný dárek. Od příštího měsíce mohou bezplatně zkoušet v prostorách univerzity a on sám si bere nad nimi záštitu. Co víc si mohli všichni přát. Příjemnou atmosféru dokreslilo posezení u šálku čaje s dobrým štípským koblížkem, kterému neodolal ani pan děkan. Už teď je možné se těšit na velikonoční koncert k oslavě Vzkříšeného Ježíše. Přesný termín sdělíme a do té doby přineseme i více informací o celém pěveckém sboru Dvořák ze Zlína.

Alena Panáková

Program:

Gabriel Fauré - REQUIEM in D minor, Opus 48

 • Introit Et Kyrie
 • Offertoire
 • Sanctus
 • Pie Jesu
 • Agnus Dei
 • Libera me
 • In Paradisum

Účinkovali:

 • Denisa Míčová - soprán
 • Michal Mynár - bas
 • Jiří Šón - varhany
 • Smíšený pěvecký sbor DVOŘÁK Zlín
 • Dirigent: Josef Surovík

Plakátek ve formátu pdf.

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál