> Akce > Rok 2007 > Slavnostní mše svatá s Miloslavem kardinálem Vlkem a všemi českými a moravskými biskupy

Slavnostní mše svatá s Miloslavem kardinálem Vlkem a všemi českými a moravskými biskupy

3. července 2007

V 18.30 hodin začala ve Štípě u Zlína mše svatá, které se zúčastnili všichni biskupové českých a moravských diecézí, kteří přijeli z nedalekého Velehradu. Místní občané pojali návštěvu biskupů jako velkou slavnost, takže kapacita poutního chrámu nestačila a zvuk musel být přenášen na prostranství před kostel, kde byly přeneseny lavice a věřící mohli mši svatou sledovat odtud. V úvodu přivítal všechny přítomné farář P. František Sedláček. Předseda ČBK Jan Graubner pak představil všechny přítomné biskupy. Zvláštním potleskem byla oceněna přítomnost biskupa Karla Herbsta, který byl dlouholetým farářem sousedního Fryštáku, odkud přišli také mnozí farníci. Hlavním celebrantem mše svaté ze svátku sv. Tomáše byl kardinál Miloslav Vlk, homilii věnovanou zvláště postavě tohoto apoštola pronesl biskup Dominik Duka. (zdroj: http://tisk.cirkev.cz)

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál